Webhosting

Úvod Webhosting

Servery

CLIQUO má ve správě řadu serverů, které řeší potřeby zákaznických aplikací, emailů a webových stránek. Rozložení je upravováno dle aktuálních potřeb zákazníků a několik serverů je dedikovaných svému jedinému klientovi. Tyto potřeby jsou průběžně sledovány a prostředky upravujeme tak, abychom zaručili stabilitu, spolehlivost, dostatečnou rychlost a to vše s minimalizovanými náklady.

Našim serverům se věnujeme s maximální péčí a poskytujeme technickou podporu 24/7. Všechny projekty, provozované na našem webhostingu, jsou denně zálohovány s geograficky odděleným úložištěm.

Dodavatelem HW služeb jsou firmy:

  • WEDOS Internet, a.s., držitel certifikátu ISO 9001 (systém managementu kvality), ISO 14001 (systém environmentálního managementu), ISO 27001 (systém managementu bezpečnosti informací), ISO 27017 (soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby), ISO 27018 (soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací ve veřejných cloudech)
  • Master Internet, s.r.o., držitel certifikátu ISO 9001 (systém managementu kvality), ISO 27001 (systém managementu bezpečnosti informací)

Vedení domén

Pro naše klienty zajišťujeme na přání i vedení jejich domén, a to proto, aby se nemuseli starat. Vlastníky domén jste samozřejmě Vy, ale administrativa je zajišťována námi tak, aby se domény, webhosting i naše služby platily jedinou fakturou.

Ceny vedení domén se víceméně shodují s jejich náklady u registrátora + malý manipulační poplatek. Naším registrátorem je firma Web4U s.r.o.

Ceny

Cenotvorba je dána tarifním rozdělením dle následující tabulky. Řídí se pouze obsazeným prostorem vašich dat, avšak vyhrazujeme si právo upravit podmínky v případě, že je aplikace nebo web klienta abnormálně náročná/ý na výkon serveru nebo traffic. Objem dat je dán součtem objemů na webserveru a mailserveru. Před navýšením tarifu budete dotázáni, zda nedáte přednost promazání starých příloh emailů a podobně.

Platby hostingu se fakturují dopředně se zúčtovacím období 1 rok. Ve speciálních případech lze domluvit i kvartální platby.

Tarif hostingových služeb Maximální objem dat Cena/měs. Efektivita
Bronze 2 GB 150 Kč 75 Kč/GB/měs.
Silver 5 GB 300 Kč 60 Kč/GB/měs.
Gold až 20 GB 330+ Kč 55 Kč/GB/měs.
vlastní server neomezeně 500+ Kč cca 20 Kč/GB/měs.

 

Ostatní poplatky

manipulační poplatek za předčasné ukončení služby
(zúčtovací období je rok)
250 Kč
reaktivace služby v případě odstavení
z důvodu dlouhodobého nehrazení faktur
500 Kč