jQuery a interaktivita

Úvod » Technologie » jQuery a interaktivita

Na komfortu uživatele nesmírně záleží. Na rozdíl od mnohých si to nejen myslíme, ale i zohledňujeme při tvorbě. Využíváme k tomu moderní knihovny jQuery v kombinaci se normou HTML5.

jqueryahtml5

Naše aplikace jsou vybaveny jednotným systémem asynchronní komunikace prohlížeče se serverem (AJAX). Tento způsob spolupráce přináší obrovské výhody - výkonnostní pro server, ale zejména v podobě komfortu uživatele. Stránka se při práci co nejméně obnovuje. Hojně využíváme drag&drop, plovoucí okna, komfortní editor textu. Dále pak vše doplňujeme ikonkami a systematicky barevně ladíme prvky pro maximálně intuitivní práci se systémem.

Disponujeme hromadným nahráváním souborů na server, galerii fotek z dovolené si tak vytvoříte na 3 kroky. Systém si fotky zmenší na publikovatelnou velikost sám, sám je seřadí a pojmenuje. Jednoduché.

Razíme filosofii přímé práce s webem. Jeho administrace tak probíhá přímo na stránce (front-endu), kterou si ve výsledku prohlíží návštěvník webu. Nelíbí se vám vystavená věta? Kliknutím ji začínáte editovat "jako ve Wordu", dalším klik a je vidět výsledek. Jednoduché.