Uživatelská databáze

Úvod » Technologie » Uživatelská databáze

Jeden z pilířů našeho systému je možnost uživatelsky definovat datové struktury přímo v administraci. Nejedná se pouze o rozšiřování těch připravených o další políčka, ale o vytváření celých provázaných struktur. Lze tak "klikacím" způsobem připravit platformu pro jakýkoliv katalog.

Ke všemu je připravena intuitivní a přehledná administrace, samozřejmě s možnostmi řazení a filtrace dat. Nádavkem je k dispozici export a import dat. To, jak využijete nabízené robustnosti, je na vás. Od aktualitkatalogů produktů, přes referencediskusní forum, až po strukturu účetnictví či zakázek.

Technické podrobnosti (pokud se vyznáte)

Jedná se o nativní grafovou strukturu univerzálních uzlů (node) s propojením m:n. Uzly mohou představovat datové typy, které si administrátor jednoduše připravil. Datové typy jsou rozšiřitelné o libovolné množství parametrů, parametry mohou nabývat různých typů (text, datum, číslo, vazba na jiný datový typ, ...). Systém je sám tvořen tímto způsobem již v jádře a tak jde o opravdu nativní podporu.

struktura webu

  • Každý node je schopen nést a uchovávat soubor (textový i binární - například obrázek).
  • Každý node se stará o přístupová práva. Nedovolí zobrazení či editaci nepovoleným osobám.
  • Ve struktuře funguje událostní (event) mechanismus. Je tak možné skriptovat vlastní akce například při změnách.
  • Zaznamenávají se změny a v omezené míře je možné se vrátit na předešlou verzi - verzovací systém.
  • Při smazání node je k dispozici funkcionalita "koše".
  • Lze nastavit dobu publikace i expirace na jakýkoliv node.
  • Nody lze intuitivně kopírovat, duplikovat, přesouvat.
  • A mnoho dalších vychytávek...

CLIQUO Engine je samotný tvořen těmito nody a v základu tak nabízí datové struktury: stránky, složky, soubory, skripty.