PHP plugin systém

Úvod » Technologie » PHP plugin systém

phpCLIQUO Engine je také modulární framework a lze ho dovybavovat dodanými PHP moduly. Jednoduchou úpravou je možné PHP kód napojit a to včetne chybových hlášení a zprovoznění AJAXu. Předpokládá se objektové programování, ale ani lineární skripty zpravidla nejsou žádný problém. V současnosti jsou k dispozici:

 • generátor čárových kódů
 • geolokace
 • oboustranná RSS komunikace
 • live komunikace mezi uživateli
 • databázový connector
 • práce se soubory
 • generátor formulářů
 • diskusní forum
 • generátor faktur
 • mailová komunikace
 • openID autentifikace
 • generátor pdf

Veškeré moduly jsou připraveny ke komunikaci pomocí AJAX i "na zavolání" v rámci aplikace.