Zákon o obchodních korporacích

Úvod » Aktuality » Zákon o obchodních korporacích

Jak již možná víte, z předpisu č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jsou nově akciové společnosti a některé společnosti s ručením omezeným postaveny před povinnost publikovat určité informace na svých webových stránkách.

§7 konkrétně ukládá:

(2) Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „internetové stránky“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.

(3) Zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, vztahuje se na ni ustanovení odstavce 2 obdobně.

Co to pro Vás znamená?

To znamená, že pokud jste s.r.o. a máte web, musíte na něm uveřejnit informace uvedené níže. Pokud jste a.s., platí to pro Vás automaticky. Změny mají být uplatněny do července, je tedy nejvyšší čas.

Povinně zveřejněné informace:

  • Název společnosti dle Obchodního rejstříku

  • Adresa

  • IČ a datum zápisu do Obchodního rejstříku

  • Pozvánka na valnou hromadu (pokud aplikovatelné), včetně textu usnesení nebo účetní uzávěrky, pokud o nich bude hlasovat.

Tyto informace jsou všichni naši klienti schopni vystavit na svůj web sami díky nástrojům správy. Pokud jste tak již učinili, buďte pochváleni.

Pokud potřebujete s vystavením údajů pomoci, neváhejte mě kontaktovat.

Zpět na výpis


Lukáš STANISLAV