Spuštěno CR

Úvod » Aktuality » Spuštěno CR

Cílem  Síťového centra robotiky je vybudování sítě vzájemně spolupracujících organizací prostřednictvím sdružování odborníků a dalších zájemců o robotiku s působností po celé České republice a tím napomoci zajistit konkurenceschopnost oboru v rámci ČR i mimo ni.

Centrum vytváří platformu pro komunikaci a spolupráci odborníků z praxe i akademické sféry, kteří jsou zaměřeni na robotiku a příbuzné obory. V rámci centra jsou pořádány semináře, přednášky i běžná setkávání se nad diskusními tématy odborníků z průmyslových podniků a univerzit se zaměřením na robotiku a její aplikace. Centrum zajišťuje také činnost informační a poradenskou.

Detaily webu si lze prohlédnout v referenci.

Zpět na výpis


Lukáš STANISLAV